Hợp âm B7, Si chủ âm thứ 7 | Cách bấm hợp âm B7

Khi học guitar hay piano thì bắt buộc bạn phải học hợp âm. Hợp âm bao gồm hợp âm trưởng và âm hợp âm thứ, hợp âm 7 và hợp âm major. Ngày hôm...

Trống Điện Tử Và Kinh Nghiệm Mua Trống Điện Tử

Trong thời hiện đại phát triển ngày nay, đồ điện tử ra đời nhằm phụ vụ nâng cao đời sống của mọi người. Nhạc cụ điện tử cũng vậy, nó giúp ích rất nhiều...

TRENDING RIGHT NOW